V dňoch 16.-18.1.2023 sme s potešením privítali našich nemeckých partnerov: riaditeľa Digital HUB Management GmbH Thorstena Huelsmana a manažérku pre inovácie Charlotte Edzard, ktorí sú zastupiteľmi digitálneho inovačného hubu Digital Hub Logistics pri Technickej univerzite v Dortmunde.

V konzultačnej rovine sa stretli so zástupcami štyroch slovenských firiem, ktoré prostredníctvom BOWI projektu realizujú svoje experimenty pre zvýšenie úrovne digitalizácie a inovácií vo svojich procesoch, produktoch a službách, využívajúc pritom podporu DIH Technicom.

Projekt BOWI umožnil formou finančného poukazu uskutočniť hybridnú podporu prebiehajúcich technologických experimentov, kde boli prizvaní experti pripojení pre online diskusiu.

Čo je to BOWI?

BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) je európsky projekt v „Programe H2020“ zameraný na vytvorenie siete digitálnych inovačných hubov (DIH) vo vybraných regiónoch EU. Zapojené digitálne inovačné huby následne vo svojom regióne iniciujú projekty konkrétnych podnikov, ktorým sa poskytne finančná, technická a odborná podpora a mentorovanie počas riešenia projektu.

Projekt je financovaný Európskou komisiou v rámci inštitútu „kaskádových projektov“ v súlade s pravidlami financovania v programe H2020.

Čo je to DIH?

DIH (Digital Innovation Hub) predstavuje špecifické kontaktné miesto (One  Stop Shop Marketplace) a jeho organizačnú platformu, kde môžu podniky a startupy získať prístup k technickej infraštruktúre, k testovaniu technológií, k finančnému poradenstvu, k informáciám o trhu a k príležitostiam na vytváranie národnej a európskej sieťovej spolupráce. V rámci východného Slovenska, ale aj v ostatných slovenských regiónoch uvedené služby zabezpečuje  DIH TECHNICOM, ako špecifické, priemyselne zamerané, pracovisko Univerzitného vedeckého parku Technickej univerzity v Košiciach.

Ako projekt funguje?

BOWI projekt, prostredníctvom verejnej súťaže vyberie a podporí celkovo 36 malých a stredných firiem, ktoré budú môcť vďaka projektovým zdrojom a podpore odpovedajúcich DIHov vo svojom regióne  zrealizovať svoje experimenty. V dopadovej oblasti DIH TECHNICOM na východnom Slovensku budú v rámci projektu financované 4 firmy, ktoré na svoj experiment dostanú príspevok jednotlivo až do výšky 60.000 €.

Firmy nadefinujú a zdokumentujú svoj konkrétny zámer vo forme návrhu špecifického   experimentu. BOWI potom firmám poskytne nielen finančnú pomoc, ale aj odborný/technický a obchodný mentoring, aby mohli svoje experimenty zrealizovať. Budú mať prístup k špecifickej infraštruktúre a zariadeniam, ktoré ponúkajú rozširujúce sa miestne a európske huby (DIH TECHNICOM). Ako BOWI žiadatelia a príjemcovia sa tiež firmy dokážu zviditeľniť na európskej úrovni.

Oficiálne dokumenty BOWI OPEN CALL

Ponúkame Vám link na sprievodcu žiadateľa BOWI projektu, kde sa dozviete informácie o podmienkach a parametroch grantu. Ďalšie užitočné odkazy a informácie nájdete v sekcii FAQ. Projektová výzva bola uzavretá 16.2.2022.

Sprievodca žiadateľa (UG)Často kladené otázky (FAQ)

VYBRANÉ EXPERIMENTY

          V rámci 9 regiónov bolo spomedzi uchádzačov o BOWI grant vybraných 36 malých a stredných firiem, ktorým bude na ich experimenty poskytnutých súhrne 2.46 milióna eur. Víťazné subjekty budú pri realizácií svojich experimentov ťažiť i z podpory vyspelých a rozvíjajúcich sa digitálnych inovačných HUB-ov. Cieľom experimentov je priniesť nové digitálne riešenia, ktoré napomôžu firmám pri dosahovaní nového trhového potenciálu a zvýšia úroveň digitálnych inovácií v ich regióne. Pozrite si kompletný zoznam firiem vybraných v rámci grantovej podpory projektu BOWI.

 

           Z regiónu východného Slovenska boli pre grantovú podporu svojich experimentov vybrané nasledujúce 4 firmy:

 

SPOLOČNOSŤ NÁZOV EXPERIMENTU TECHNOLOGICKÁ OBLASŤ
I.E.S. s.r.o.

Ekonomické zhodnotenie výrobného reťazca

priemyselných zariadení

robotika vo výrobe
ESTEN s.r.o.

Rehapiano – Monitoring progresu a zotavovania sa

z neurologických chorôb na báze umelej inteligencie

umelá inteligencia
CEELABS s.r.o.

Energeticky efektívne

a zelené mestá

internet vecí
RE-CA s.r.o.

Alternatívne a nerušivé riešenie zberu dát

z výrobných zariadení

internet vecí

Svoje experimenty budú tieto spoločnosti realizovať v rámci implementačnej fázy v trvaní máj 2022 – marec 2023.

_______________________

 

INFODAY 2

 

          Dňa 8.2.2022 sa uskutočnil druhý slovenský informačný deň k atuálnej grantovej (kaskádovej) výzve H2020 projektu BOWI, vďaka ktorej môžu 4 firmy z regiónu východného Slovenska získať 60.000,- € na realizáciu svojich technologických experimentov. Informačný deň organizoval DIH TECHNICOM v hybridnom móde formou online webináru resp. formou fyzickej účasti.

          Informačného dňa sa zúčastnilo celkovo 12 účastníkov z firiem východného Slovenska. V rámci agendy bola účastníkom ponúknutá ukážka vypĺňania žiadosti v prostredí projektového portálu, vrátane formálnych a technických tipov a upozornení na obsahové limity a ich riešenia. Po nej nasledovala diskusia, ktorej obsahom boli doterajšie najčastejšie otázky žiadateľov. Záznam z podujatia je dostupný na tomto linku. 

Potenciálni žiadatelia o grant boli povzbudení k aktivite a vyzvaní k efektívnemu využitiu času a možnosti konzultácie v posledných dňoch pred termínom porjektovej uzávierky 16.2.2022. 

 _______________________

 

INFODAY 1

 

          Dňa 11.1.2022 bol organizovaný prvý slovenský on-line informačný deň k aktuálnej grantovej (kaskádovej) výzve H2020 projektu BOWI, vďaka ktorej môžu 4 firmy z regiónu východného Slovenska získať 60.000,- € na realizáciu svojich technologických experimentov. Informačný deň organizoval DIH TECHNICOM formou online webináru.

          Informačného dňa sa zúčastnilo 34 účastníkov z firiem východného Slovenska. Na úvod zástupca jedného z popredných európskych výskumných centier VTT vo Fínsku Harri Kuusela, predstavil samotný projekt BOWI a ciele jeho konzorcia. Po ňom sa účastníkom prihovorila Charlotte Edzard a prezentovala Digital Logistics Hub z Dortmundu. Účastníkov informačného dňa (potenciálnych záujemcov o získanie grantu) informovala o službách ich centra a možnej spolupráci predovšetkým vo forme konzultácii a mentoringu pri realizácii ich experimentov v prípade získania grantu.

          V slovenskej časti webináru Miroslav Janák z DIH TECHNICOM predstavil účastníkom aktuálnu projektovú výzvu, kritériá oprávnenosti a finančné i časové parametre grantu, ale taktiež aj rôzne možnosti podpory pri kreovaní projektových žiadostí a dizajnovaní experimentov, ako aj pri implementácii projektov vo fáze ich realizácie.

         V závere podujatia bol prezentovaný príklad úspešnej projektovej účasti, kedy im prof. Ján Piteľ ako zástupca spoločnosti Paufex, s.r.o. sprostredkoval užitočné praktické informácie o jej  úspešnom experimente v rámci kaskádovej výzvy H2020 projektu MIDIH.

             Druhý informačný deň k aktuálnej grantovej výzve projektu BOWI bude organizovaný 8.2.2022. Termín na podanie projektov je 16.2.2022 do 13.00.

 

ARCHÍV

 

InfoDay1 videozáznam

InfoDay1 screenshoty

InfoDay1 DIH TECHNICOM prezentácia

InfoDay1 VTT prezentácia

InfoDay1 Digital Hub Logistics prezentácia

InfoDay1 Digital Hub Logistics brožúra

_______________________

 

FAQ

V tejto sekcii ďalej uvádzame najčastejšie otázky a odpovede žiadateľov súvisiace s projektom, experimentami, žiadosťami, našou podporou a pod.

 

Aké termíny sú dôležité ak máme záujem zapojiť sa?

15.12.2021 – zverejnenie OPEN CALL

17.12.2021 – InfoDay českého partnera,  konkrétne príklady minulých projektov

04.01.2022 – spustenie prihlasovania na 1. slovenský InfoDay

11.01.2022 – 1. slovenský InfoDay pre všetkých žiadateľov, podpora tvorby návrhov projektových experimentov

08.02.2022 – 2. slovenský InfoDay pre aktívnych žiadateľov, finalizácie projektových žiadostí

16.02.2022 – uzavretie OPEN CALL (termín pre podanie prihlášok na experimenty)

 

Môžu sa zapojiť firmy, ktoré nie sú z východného Slovenska?

Áno môžu, ak majú zaregistrované sídlo alebo iné relevantné časti spoločnosti potrebné na výkon svojej podnikateľskej činnosti (napr. pobočka, kancelária, továreň, predajňa atď.) umiestnené (môže byť digitálne/na diaľku atď.) a pôsobiace na východnom Slovensku.

(Guide for Applicants – strana 7, vysvetlivka 3)

 

Akú dotáciu môžem dostať a akú časť experimentu ňou môžem pokryť?

Komerčné subjekty môžu získať maximálne 60.000,- €. Táto dotácia nemôže pokryť viac než 70% celkových nákladov na experimentu.

(Guide for Applicants – strana 15, strana 18)

 

Môže jeden žiadateľ podať viac ako jednu žiadosť?

Nie nemôže. V prípade podania viacerých žiadostí jedným subjektom bude zvažovaná iba tá, ktorá bola podaná posledná.

(FAQ – časť 2.11)

 

Odkazy na oficiálnu BOWI podporu:

BOWI FAQ – komplexné a prehľadné projektové otázky a odpovede v anglickom jazyku

BOWI HELPDESK – komunitný portál pre komunikáciu o projekte

SLOVENSKÍ PARTNERI

                                           

ZAHRANIČNÍ PARTNERI

                                                                                                   

KONTAKT

Telefonický kontakt

Miroslav Janák +421 915 808 814

Anton Lavrin +421 903 033 012

e-mail: dih@uvptechnicom.sk

Poštová adresa

DIH TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 5
042 00 Košice