ZVEREJNENIE

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Čo je to BOWI?

BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) je európsky projekt v „Programe H2020“ zameraný na vytvorenie siete digitálnych inovačných hubov (DIH) vo vybraných regiónoch EU. Zapojené digitálne inovačné huby následne vo svojom regióne iniciujú projekty konkrétnych podnikov, ktorým sa poskytne finančná, technická a odborná podpora a mentorovanie počas riešenia projektu.

Projekt je financovaný Európskou komisiou v rámci inštitútu „kaskádových projektov“ v súlade s pravidlami financovania v programe H2020.

Čo je to DIH?

DIH (Digital Innovation Hub) predstavuje špecifické kontaktné miesto (One  Stop Shop Marketplace) a jeho organizačnú platformu, kde môžu podniky a startupy získať prístup k technickej infraštruktúre, k testovaniu technológií, k finančnému poradenstvu, k informáciám o trhu a k príležitostiam na vytváranie národnej a európskej sieťovej spolupráce. V rámci východného Slovenska, ale aj v ostatných slovenských regiónoch uvedené služby zabezpečuje  DIH TECHNICOM, ako špecifické, priemyselne zamerané, pracovisko Univerzitného vedeckého parku Technickej univerzity v Košiciach.

Partneri

Sieťovanie s ďalšími digitálnymi inovačnými hubmi realizujeme aj cez BOWI komunitu.

Mentorujúcim BOWI partnerom je pre nás Digital HUB Dortmund.

OPEN CALL

Podrobnejšie informácie o výzve a prepojenia na portál BOWI pre žiadateľov uvedieme hneď po jej zverejnení 15.12.2021.

Ako projekt funguje?

BOWI projekt, prostredníctvom verejnej súťaže vyberie a podporí celkovo 36 malých a stredných firiem, ktoré budú môcť vďaka projektovým zdrojom a podpore odpovedajúcich DIHov vo svojom regióne  zrealizovať svoje experimenty. V dopadovej oblasti DIH TECHNICOM na východnom Slovensku budú v rámci projektu financované 4 firmy, ktoré na svoj experiment dostanú príspevok jednotlivo až do výšky 60.000 €.

Firmy nadefinujú a zdokumentujú svoj konkrétny zámer vo forme návrhu špecifického   experimentu. BOWI potom firmám poskytne nielen finančnú pomoc, ale aj odborný/technický a obchodný mentoring, aby mohli svoje experimenty zrealizovať. Budú mať prístup k špecifickej infraštruktúre a zariadeniam, ktoré ponúkajú rozširujúce sa miestne a európske huby (DIH TECHNICOM). Ako BOWI žiadatelia a príjemcovia sa tiež firmy dokážu zviditeľniť na európskej úrovni.

Kto sa môže uchádzať?

Žiadateľom môže byť každá malá alebo stredná firma (alebo spoločnosť so strednou kapitalizáciou) situovaná najmä v regióne východného Slovenska, ak podniká v súlade s odporúčaním Komisie 2003/361/EC.

Malá a stredná firma (SME) je v súlade s týmto odporúčaním definovaná s nasledujúcimi parametrami:

  • Počet zamestnancov (ročná pracovná jednotka) do 250
  • Ročný obrat max. 50 miliónov € alebo ročná súvaha max. 43 miliónov €

Firma so strednou kapitalizáciou je v súlade s týmto odporúčaním definovaná ako spoločnosť, ktorá nie je SME, no je v súlade s rovnakými pravidlami ako SME, s počtom zamestnancov do 3000, pričom je počet zamestnancov prepočítavaný v súlade s prílohami 3 až 6 vyššie spomenutého odporúčania.

BOWI prijme návrhy minimálne na úrovni TRL5 – TRL7 pre všetky rozvíjané experimenty s podporou týchto a ďalších technológií:

  • Kybernetické a vnorené systémy
  • Internet vecí
  • Robotika a výroba
  • Aditívne výrobné technológie
  • CPS pre výrobu
  • Umelá inteligencia

Čo je potrebné sledovať?

Túto webstránku, prípadne náš facebook kanál, kde čoskoro uvedieme linky a informácie o OPEN CALL (výzve), ktorá bude zverejnená 15.12.2021.

FAQ

V tejto sekcii uvádzame najčastejšie otázky a odpovede žiadateľov súvisiace s projektom, experimentami, žiadosťami, našou podporou a pod.

 

Dátumy a termíny:

15.12.2021 – zverejnenie OPEN CALL

04.01.2022 – spustenie prihlasovania na informačné stretnutie

11.01.2022 – stretnutie pre všetkých žiadateľov, podpora tvorby návrhov projektových experimentov

08.02.2022 – stretnutie aktívnych žiadateľov, finalizácie projektových žiadostí

15.02.2022 – uzavretie OPEN CALL

 

KONTAKT

Telefonický kontakt

M. Janák +421 915 808 814

A. Lavrin +421 903 033 012

e-mail: dih@uvptechnicom.sk

Poštová adresa

DIH TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 5
042 00 Košice