Čo je to BOWI?

BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) je európsky projekt v „Programe H2020“ zameraný na vytvorenie siete digitálnych inovačných hubov (DIH) vo vybraných regiónoch EU. Zapojené digitálne inovačné huby následne vo svojom regióne iniciujú projekty konkrétnych podnikov, ktorým sa poskytne finančná, technická a odborná podpora a mentorovanie počas riešenia projektu.

Projekt je financovaný Európskou komisiou v rámci inštitútu „kaskádových projektov“ v súlade s pravidlami financovania v programe H2020.

Čo je to DIH?

DIH (Digital Innovation Hub) predstavuje špecifické kontaktné miesto (One  Stop Shop Marketplace) a jeho organizačnú platformu, kde môžu podniky a startupy získať prístup k technickej infraštruktúre, k testovaniu technológií, k finančnému poradenstvu, k informáciám o trhu a k príležitostiam na vytváranie národnej a európskej sieťovej spolupráce. V rámci východného Slovenska, ale aj v ostatných slovenských regiónoch uvedené služby zabezpečuje  DIH TECHNICOM, ako špecifické, priemyselne zamerané, pracovisko Univerzitného vedeckého parku Technickej univerzity v Košiciach.

Ako projekt funguje?

BOWI projekt, prostredníctvom verejnej súťaže vyberie a podporí celkovo 36 malých a stredných firiem, ktoré budú môcť vďaka projektovým zdrojom a podpore odpovedajúcich DIHov vo svojom regióne  zrealizovať svoje experimenty. V dopadovej oblasti DIH TECHNICOM na východnom Slovensku budú v rámci projektu financované 4 firmy, ktoré na svoj experiment dostanú príspevok jednotlivo až do výšky 60.000 €.

Firmy nadefinujú a zdokumentujú svoj konkrétny zámer vo forme návrhu špecifického   experimentu. BOWI potom firmám poskytne nielen finančnú pomoc, ale aj odborný/technický a obchodný mentoring, aby mohli svoje experimenty zrealizovať. Budú mať prístup k špecifickej infraštruktúre a zariadeniam, ktoré ponúkajú rozširujúce sa miestne a európske huby (DIH TECHNICOM). Ako BOWI žiadatelia a príjemcovia sa tiež firmy dokážu zviditeľniť na európskej úrovni.

Kto sa môže uchádzať?

Žiadateľom môže byť každá malá alebo stredná firma (alebo spoločnosť so strednou kapitalizáciou) situovaná najmä v regióne východného Slovenska, ak podniká v súlade s odporúčaním Komisie 2003/361/EC.

Malá a stredná firma (SME) je v súlade s týmto odporúčaním definovaná s nasledujúcimi parametrami:

 

  • Počet zamestnancov (ročná pracovná jednotka) do 250
  • Ročný obrat max. 50 miliónov € alebo ročná súvaha max. 43 miliónov €

Firma so strednou kapitalizáciou je v súlade s týmto odporúčaním definovaná ako spoločnosť, ktorá nie je SME, no je v súlade s rovnakými pravidlami ako SME, s počtom zamestnancov do 3000, pričom je počet zamestnancov prepočítavaný v súlade s prílohami 3 až 6 vyššie spomenutého odporúčania.

BOWI prijme návrhy minimálne na úrovni TRL5 – TRL7 pre všetky rozvíjané experimenty s podporou týchto a ďalších technológií:

 

  • Kybernetické a vnorené systémy
  • Internet vecí
  • Robotika a výroba
  • Aditívne výrobné technológie
  • CPS pre výrobu
  • Umelá inteligencia

Oficiálna stránka výzvy BOWI projektu

Ponúkame Vám linky na oficiálnu stránku výzvy BOWI projektu a tiež užitočné informácie spracované do podoby sprievodcu žiadateľa. Ďalšie užitočné linky a informácie nájdete v sekcii FAQ.

BOWI OPEN CALLSprievodca žiadateľa

Vytvorenie účtu / Prihlásenie sa

Pri prvom vstupe je potrebné vytvoriť Váš účet (SIGN UP) na portáli projektovej výzvy. Tento účet následne overíte pomocou Vami zadaného mailu. Pri každom ďalšom vstupe do vašej žiadosti sa potom týmto účtom prihlásite (SIGN IN).

SIGN UP for Fundingbox IDSIGN IN with Fundingbox ID

FAQ

INFODAY 1 – priebeh

 

     V utorok 11.1.2022 prebehol prvý slovenský informačný deň k aktuálnej grantovej výzve projektu BOWI, vďaka ktorej môžu 4 firmy z regiónu východného Slovenska získať 60.000,- € na realizáciu svojich technologických experimentov. Informačný deň zrealizoval DIH TECHNICOM formou online webináru.
Na začiatku sa 34 účastníkom ako zástupca jedného z popredných európskych výskumných centier VTT vo Fínsku predstavil Harri Kuusela, ktorý opísal pozadie projektu a ciele BOWI konzorcia.
     Po ňom sa účastníkom prihovorila Charlotte Edzard, pracovníčka Digital Logistics HUB v Dortmunde. Nádejných žiadateľov informovala o službách ich centra a možnej spolupráci predovšetkým vo forme konzultácii a mentoringu pri realizácii experimentov.
     V slovenskej časti webináru potom Miroslav Janák z DIH TECHNICOM predstavil účastníkom aktuálnu projektovú výzvu, kritériá oprávnenosti a finančné i časové parametre grantu. DIH TECHNICOM prezentoval širokú možnosť podpory pri kreovaní projektových žiadostí a dizajnovaní experimentov, ako i pri implementácii projektu vo fáze ich realizácie.
     V závere podujatia bol účastníkom ponúknutý príklad úspešnej projektovej účasti, kedy im zástupca prešovskej spoločnosti Paufex – prof. Ján Piteľ sprostredkoval užitočné praktické informácie o svojom úspešnom experimente v rámci projektu MIDIH.
Účastníci podujatia boli povzbudení k zapojeniu sa a k príprave svojich žiadostí s využitím všetkej dostupnej podpory, o ktorej informuje táto projektová webstránka.

 

INFODAY 1 – archív

InfoDay1 videozáznam

InfoDay1 screenshoty

InfoDay1 DIH TECHNICOM prezentácia

InfoDay1 VTT prezentácia

InfoDay1 Digital Hub Logistics prezentácia

InfoDay1 Digital Hub Logistics brožúra

V tejto sekcii ďalej uvádzame najčastejšie otázky a odpovede žiadateľov súvisiace s projektom, experimentami, žiadosťami, našou podporou a pod.

 

Aké termíny sú dôležité ak máme záujem zapojiť sa?

15.12.2021 – zverejnenie OPEN CALL

17.12.2021 – InfoDay českého partnera,  konkrétne príklady minulých projektov

04.01.2022 – spustenie prihlasovania na 1. slovenský InfoDay

11.01.2022 – 1. slovenský InfoDay pre všetkých žiadateľov, podpora tvorby návrhov projektových experimentov

08.02.2022 – 2. slovenský InfoDay pre aktívnych žiadateľov, finalizácie projektových žiadostí

16.02.2022 – uzavretie OPEN CALL (termín pre podanie prihlášok na experimenty)

 

Môžu sa zapojiť firmy, ktoré nie sú z východného Slovenska?

Áno môžu, ak majú zaregistrované sídlo alebo iné relevantné časti spoločnosti potrebné na výkon svojej podnikateľskej činnosti (napr. pobočka, kancelária, továreň, predajňa atď.) umiestnené (môže byť digitálne/na diaľku atď.) a pôsobiace na východnom Slovensku.

(Guide for Applicants – strana 7, vysvetlivka 3)

 

Akú dotáciu môžem dostať a akú časť experimentu ňou môžem pokryť?

Komerčné subjekty môžu získať maximálne 60.000,- €. Táto dotácia nemôže pokryť viac než 70% celkových nákladov na experimentu.

(Guide for Applicants – strana 15, strana 18)

 

Môže jeden žiadateľ podať viac ako jednu žiadosť?

Nie nemôže. V prípade podania viacerých žiadostí jedným subjektom bude zvažovaná iba tá, ktorá bola podaná posledná.

(FAQ – časť 2.11)

 

Odkazy na oficiálnu BOWI podporu:

BOWI FAQ – komplexné a prehľadné projektové otázky a odpovede v anglickom jazyku

BOWI HELPDESK – komunitný portál pre komunikáciu o projekte

SLOVENSKÍ PARTNERI

                                           

ZAHRANIČNÍ PARTNERI

                                                                                                   

KONTAKT

Telefonický kontakt

Miroslav Janák +421 915 808 814

Anton Lavrin +421 903 033 012

e-mail: dih@uvptechnicom.sk

Poštová adresa

DIH TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 5
042 00 Košice